Reis door de Tijd met de Noord/Zuidlijn

Amsterdammers en GVB, gefeliciteerd met de Noord/Zuidlijn!

De Amsterdamse cultureel erfgoedinstellingen (AdamNet) bieden jullie daarom graag bij de opening van het nieuwe traject de erfgoedsite adamlink.nl/nzlijn aan.

Reis op de site per metrostation door het Amsterdamse cultureel erfgoed. Bekijk foto’s, tekeningen, kaarten, boeken uit het (recente) verleden waar je nu ongezien onderdoor rijdt. Ga zelf op onderzoek in onze collecties, of stap uit en breng een bezoek aan jouw eigen straat.

De culturele erfgoeddata ontsluiten we binnen het project AdamLink als Linked Open Data (LOD). Met deze techniek is het mogelijk om nieuwe verbanden te leggen tussen verschillende databronnen. Perfect voor onderzoeken, werkstukken of om op reis te gaan door de enorme rijkdom van het cultureel Amsterdams erfgoed.
Reis door de Tijd is ontwikkeld door AdamNet in samenwerking met NoProtocol. Het zoeken in de straten van Amsterdam is ontwikkeld door studenten van de HvA.

AdamNet is een netwerk van Amsterdamse bibliotheken. Doel is samenwerken in het beschikbaar stellen van informatie over collecties en activiteiten. In het project werkten samen: de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Bibliotheek UvA/HvA, de universiteitsbibliotheek VU, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Amsterdam Museum en het Stadsarchief Amsterdam. Deze productie werd financieel mogelijk gemaakt door Stichting Pica.

Tot ziens op adamlink.nl/nzlijn!

Verbindingen tussen collecties dankzij (oude) adressen

In Adamlink hebben we veel voorwerpen kunnen verbinden aan een straat, persoon of gebouw. Veel van de voorwerpen in de erfgoedcollecties zijn echter nog gedetailleerder ontsloten en hebben ook een adres in de beschrijving. Om bijvoorbeeld foto’s of prenten nog preciezer op een kaart te kunnen lokaliseren hebben we – net als bij de straten – een lijst van bestaande en niet meer bestaande adressen nodig. En de koppeling daartussen: het pand dat vroeger Jodenbreestraat 1 heette is niet hetzelfde pand dat nu Jodenbreestraat 1 heet.

In een project van CLARIAH en Amsterdam Time Machine werken we samen met HisGIS aan de Fryske Akademy in Leeuwarden om deze lijst van adressen te maken. Daar hebben ze namelijk veel ervaring opgedaan met het reconstrueren van adressen in steden. Ze gaan daarbij uit van de concordans die door het Stadsarchief beschikbaar wordt en verbeteren deze op basis van ondermeer de kadasterkaart (1832) en de kaart van Loman (1876). Naast de veranderingen in adressen, leggen ze ook de plaats op de kaart vast.

Behalve in de metadata over erfgoed zitten adressen ook in veel oude registraties, bijvoorbeeld de kiezerslijsten of de ledenadministratie van de diamantbewerkersbond (ANDB). Zodra dit soort registraties worden ingevoerd, kunnen ze snel en eenvoudig op een kaart worden weergegeven.

De Fryske Akademy heeft de ingewikkelde delen van de stad (het centrum en de Jordaan) al verwerkt. Zodra het af is, gaan we de erfgoedcollecties koppelen. We kunnen bijna niet wachten…

De eerste resultaten van de lijst van oude Amsterdamse adressen, gemaakt aan de Fryske Akademy.

Lab-toepassingen op Hack-a-LOD

Tijdens de Hack-a-LOD hebben we twee nieuwe lab-toepassingen ontwikkeld om te laten zien hoe de AdamLink data kan worden gebruikt.

Menno werkte samen met Bert Spaan aan een betere ontsluiting van kaarten in de beeldbank van het Stadsarchief. Daarvoor rekenden ze de omtrek uit van elke kaart en sloegen deze op als LOD in onze Triple Store. Hierdoor is het nu mogelijk een SPARQL-query te stellen met als resultaat de kaarten die betrekking hebben op het gevraagde punt op de kaart. Dit wordt heel mooi gedemonstreerd in de tool “MapMe!” van Menno (op github). Het initiatief werd op Twitter met veel enthousiasme ontvangen.  Richard Zijdeman postte een filmpje op Twitter om de werking uit te leggen en onder aandacht te brengen bij een internationaal publiek. Op de website van Bert staat Amsterdam op de Kaart, waarbij onderscheid gemaakt is tussen de tijden (op github).

Petra en Ivo werkten aan het weergeven van familierelaties tussen personen om daarnaast de beschikbare portretten van deze personen te laten zien. Dit is mogelijk dankzij de koppeling tussen de portretten en Wikidata, zoals Menno eerder beschreef. We hebben de toepassing beperkt tot de leden van twee Amsterdamse families – Backer en Bicker –  die een rol spelen in het jongste boek van Gabri van Tussenbroek. Naast de beschikbare portretten in de collecties van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief, hebben we ook de collectie van het Rijksmuseum aangesloten. Dat had echter wel als consequentie dat de query  erg lang duurt (ca. 8 seconden). Het is Petra gelukt in korte tijd een webinterface te maken, die ze op de lab-website heeft gezet (op github).

Menno en Bert gooiden hoge ogen bij de publieksprijs: ze werden gedeeld derde.

 

Hack-a-LOD

Tijdens de jaarlijkse Hack-a-LOD – dit was de vierde editie – werken enthousiaste ontwikkelaars een nacht en een dag aan toepassingen die gebruik maken van de Linked Open Data (LOD) uit en over Nederlandse erfgoedcollecties. Aangezien ons project als doel heeft de metadata over Amsterdams erfgoed als LOD te publiceren en te verbinden, was dit een goed moment om de data onder de aandacht te brengen en te toetsen of datagebruikers ermee uit de voeten konden.

Dit jaar was de hack-a-LOD nota bene in Amsterdam, in de Posthoornkerk, op 9 en 10 februari. Petra, Menno en Ivo waren aanwezig om vragen te stellen, waar nodig data ter plekke te verbeteren en – niet te vergeten – zelf een relevante toepassing te ontwikkelen. We hebben aan verschillende deelnemers uitgelegd hoe onze data was te gebruiken. Zeker drie teams hebben, voor zover we weten, met onze data geëxperimenteerd. Of en zo ja op welke manier ze zijn verwerkt kunnen we niet helemaal overzien.

Een van teams die  onze data bekeken had, was de winnaar van de publieksprijs. Zij hadden de Prentenmepper ontwikkeld, een mobiele app waarbij een tekening uit een erfgoedcollectie transparant kon worden weergegeven op het scherm en dankzij de camera zo precies mogelijk over de werkelijkheid kon worden gelegd. De app-gebruiker die dit het beste deed, kreeg de meeste punten. Maar ondertussen droeg de gebruiker bij aan de geografische ontsluiting van het tekening.

Winnaar van de juryprijs was het team van het KNAW/DH Lab. Hun “Jamie LODiver” vond recepten in kranten en tijdschriften en maakte allerlei soorten presentaties (het populairste recept uit een jaar) en analyses (hoeveel calorieen at men in welk seizoen) mogelijk.  Zij hadden verschillende technieken ingezet en publiek bediend varierend van geinteresseerde kok tot wetenschapper.

De verzorging van het evenement door NDE, KB en Rijksmuseum was heel goed: eten, drinken en (eventueel) slapen was van hoge kwaliteit. Ook de sfeer was heel goed. Teams hielpen elkaar waar nodig om tot de beste resultaten te komen. Reden genoeg om volgend jaar (weer) mee te doen.

LOD van Amsterdamse erfgoedcollecties

Stichting AdamNet biedt een SPARQL-endpoint aan waarin de metadata van  enkele Amsterdamse erfgoedcollecties gezamenlijk doorzoekbaar is. Je kunt de dataset bestuderen door linken te volgen en er is ook de plek bereikbaar die het mogelijk maakt om eens een SPARQL-query uit te proberen. We verbeteren de data voortdurend, dus wees niet verbaasd als het even niet werkt of ineens nog mooier is.

Het Rembrandthuis aan de Jodenbreestraat, foto van Jacob Olie, collectie Stadsarchief

Grootste collectie is de beeldbank van het Stadsarchief van Amsterdam. Ruim 400.000 foto’s, tekeningen en bouwtekeningen zijn hierin te vinden op basis van bijvoorbeeld een beschrijving, de fotograaf of tekenaar, of de straat. Deze straat hebben we gekoppeld aan de referentiedata van (verdwenen) Amsterdamse straten en gebouwen.

De opgenomen collectie van het Amsterdam Museum bevat ruim 120.000 objecten: van schilderijen tot theelepeltjes. Ook hier hebben we de naam van een straat gestandaardiseerd met een uri. Om het bevragen van de data gemakkelijker te maken, hebben we data over de straten aan de endpoint toegevoegd. Dat maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de data over de Jodenbreestraat te bekijken.

In de collectie van het Amsterdam Museum zijn, indien aan de orde, ook verwijzingen opgenomen naar uri’s van de personendatabase ECARTICO. In deze database zijn ruim 30.000 beschrijvingen opgenomen van personen die een relatie hebben met de “creatieve industrie” in Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Denk daarbij aan schilders (zoals Rembrandt) en andere soorten kunstenaars.

De moeder van Rembrandt, geportreerd door Rembrandt zelf, collectie Amsterdam Museum

Maar ook allerlei gerelateerde personen (zoals de moeder van Rembrandt) zijn opgenomen. Om queries te kunnen stellen over deze personen is deze dataset ook opgenomen.

Uit de collectie van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam zijn ongeveer 20.000 publicaties over Amsterdam in de dataset opgenomen. De publicaties zijn gerelateerd aan de LOD-beschrijving uit de dataset  Nederlandse Bibliografie Totaal.

Zelf hebben we enkele eerste voorbeelden gemaakt van toepassingen die deze gecombineerde data mogelijk maakt. We zijn benieuwd naar jullie ideeën!

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Pica.