Reis door de Tijd met de Noord/Zuidlijn

Amsterdammers en GVB, gefeliciteerd met de Noord/Zuidlijn!

De Amsterdamse cultureel erfgoedinstellingen (AdamNet) bieden jullie daarom graag bij de opening van het nieuwe traject de erfgoedsite adamlink.nl/nzlijn aan.

Reis op de site per metrostation door het Amsterdamse cultureel erfgoed. Bekijk foto’s, tekeningen, kaarten, boeken uit het (recente) verleden waar je nu ongezien onderdoor rijdt. Ga zelf op onderzoek in onze collecties, of stap uit en breng een bezoek aan jouw eigen straat.

De culturele erfgoeddata ontsluiten we binnen het project AdamLink als Linked Open Data (LOD). Met deze techniek is het mogelijk om nieuwe verbanden te leggen tussen verschillende databronnen. Perfect voor onderzoeken, werkstukken of om op reis te gaan door de enorme rijkdom van het cultureel Amsterdams erfgoed.
Reis door de Tijd is ontwikkeld door AdamNet in samenwerking met NoProtocol. Het zoeken in de straten van Amsterdam is ontwikkeld door studenten van de HvA.

AdamNet is een netwerk van Amsterdamse bibliotheken. Doel is samenwerken in het beschikbaar stellen van informatie over collecties en activiteiten. In het project werkten samen: de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Bibliotheek UvA/HvA, de universiteitsbibliotheek VU, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Amsterdam Museum en het Stadsarchief Amsterdam. Deze productie werd financieel mogelijk gemaakt door Stichting Pica.

Tot ziens op adamlink.nl/nzlijn!

Verbindingen tussen collecties dankzij (oude) adressen

In Adamlink hebben we veel voorwerpen kunnen verbinden aan een straat, persoon of gebouw. Veel van de voorwerpen in de erfgoedcollecties zijn echter nog gedetailleerder ontsloten en hebben ook een adres in de beschrijving. Om bijvoorbeeld foto’s of prenten nog preciezer op een kaart te kunnen lokaliseren hebben we – net als bij de straten – een lijst van bestaande en niet meer bestaande adressen nodig. En de koppeling daartussen: het pand dat vroeger Jodenbreestraat 1 heette is niet hetzelfde pand dat nu Jodenbreestraat 1 heet.

In een project van CLARIAH en Amsterdam Time Machine werken we samen met HisGIS aan de Fryske Akademy in Leeuwarden om deze lijst van adressen te maken. Daar hebben ze namelijk veel ervaring opgedaan met het reconstrueren van adressen in steden. Ze gaan daarbij uit van de concordans die door het Stadsarchief beschikbaar wordt en verbeteren deze op basis van ondermeer de kadasterkaart (1832) en de kaart van Loman (1876). Naast de veranderingen in adressen, leggen ze ook de plaats op de kaart vast.

Behalve in de metadata over erfgoed zitten adressen ook in veel oude registraties, bijvoorbeeld de kiezerslijsten of de ledenadministratie van de diamantbewerkersbond (ANDB). Zodra dit soort registraties worden ingevoerd, kunnen ze snel en eenvoudig op een kaart worden weergegeven.

De Fryske Akademy heeft de ingewikkelde delen van de stad (het centrum en de Jordaan) al verwerkt. Zodra het af is, gaan we de erfgoedcollecties koppelen. We kunnen bijna niet wachten…

De eerste resultaten van de lijst van oude Amsterdamse adressen, gemaakt aan de Fryske Akademy.