Gangen Jordaan niet altijd even origineel genaamd

De Jordaan telde vroeger honderden gangen en hofjes. Het aantal woningen dat aan die gangen lag is natuurlijk nog veel groter. Die gangen zijn nu, tenminste voor zover ze op de 19e-eeuwse buurtatlaskaarten van naam waren voorzien, opgenomen in het Adamlink stratenregister.

De geometrieën zoals die nu in het stratenregister te vinden zijn

Je komt soms fraaie namen tegen: Moddermansgang, Stille Willemsgang, Prinsenliefhebbersgang. En mijn persoonlijke favoriet: Drie Hoedjesgang. Maar als je alle namen in alfabetische volgorde bekijkt valt juist het gebrek aan originaliteit op dat de Jordanezen vaak parten speelde. In de toptien van meestvoorkomende namen staan maar liefst 46 gangen!

Kuipersgang 9
Gruttersgang 6
Pijpenbrandersgang 5
Bakkersgang 5
Slagersgang 4
Sleepersgang 4
Smidsgang 4
Slagtersgang 3
Klokkengang 3
Fortuinengang 3

Een beter argument voor het het gebruik van unieke identifiers (ha, URIs, hoor ik u al mompelen) is natuurlijk niet te vinden.

Eén van de twee Kuipersgangen aan de Egelantierstraat, aangegeven met ‘d’.