Het Project

Adamlink is een Adamnet project, dat Amsterdamse collecties beter wil verbinden.

Verbindingspunten

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Dat zijn de vragen die je bij een collectie-item al snel stelt. Om eenduidige beschrijvingen dichterbij te brengen, wijzen we de weg naar bestaande terminologiebronnen, maar maken we waar nodig zelf ook referentiedata. De BAG is bijvoorbeeld heel bruikbaar om bestaande panden, straten, adressen en woonplaatsen te identificeren. Maar in ons eigen stratenregister nemen we ook verdwenen straten op en leggen we verbindingen naar Wikidata. Voor gebouwen, wijken en personen geldt hetzelfde.

Ontologieën, termen en identifiers

Stel, je wilt alle schilderijen van paardentrams uit die samengevoegde collecties halen. Dan is het handig als ‘type afbeelding’ en ‘afgebeeld onderwerp’ in al die data hetzelfde genoemd worden. Dat zou ‘dc:type’ en ‘foaf:depicts’ kunnen zijn. Dublin Core en FOAF zijn voorbeelden van ontologieën.

De termen ‘schilderij’ en ‘paardentram’ kunnen elders natuurlijk zomaar ‘olieverfschilderij’ en ‘omnibus’ heten. Het is fijn als in dit soort gevallen dezelfde terminologiebronnen of thesauri worden gebruikt. En nog fijner is het als er identifiers van termen gebruikt worden, zodat je moeiteloos ‘oilpaintings’ met ‘olieverfschilderijen’ kunt verbinden.

RDF en technische infrastructuur

Het projectteam, waarin vertegenwoordigers van OBA, Stadsarchief, IISG, de UB van de UvA en Amsterdam Museum zitten, maakt collectiedata beschikbaar in standaard RDF formaat, probeert binnen collecties gebruikte termen en ontologieën op elkaar aan te sluiten en werkt aan referentiedatasets die als verbindingspunten tussen collecties kunnen fungeren.

Adamlink heeft een triple store ingericht waar Amsterdamse collectiedata samen wordt gebracht en kan worden bevraagd. Het aggregeren is geen hoofddoel op zich, het is ons meer te doen om het inrichten van processen die snelle aggregatie mogelijk maken. Praktisch gezien betekent dit vooral: hoe kunnen we data als RDF uit al die verschillende collectiebeheersystemen exporteren?

Voorbeelden

Dankzij deze werkzaamheden kunnen verschillende soorten toepassingen worden ontwikkeld die gebruik maken van het Amsterdamse erfgoed. Zelf hebben we – in samenwerking met de HvA – tientallen voorbeelden gegeven.