Het Project

Adamlink is een Adamnet project, dat Amsterdamse collecties (en collecties Amsterdam betreffend) beter wil verbinden.

Het projectteam, waarin vertegenwoordigers van onder andere OBA, Stadsarchief, IISG, Atria, UB en Amsterdam Museum zitten, kijkt hoe de technische infrastructuren beter op elkaar aangepast kunnen worden, maakt collectiedata beschikbaar in standaard RDF formaat, probeert binnen collecties gebruikte termen en ontologieën op elkaar aan te sluiten en werkt aan referentiedatasets die als verbindingspunten tussen collecties kunnen fungeren.

RDF en technische infrastructuur

Adamlink heeft een triple store ingericht waar Amsterdamse collectiedata samen wordt gebracht en kan worden bevraagd. Het aggregeren is geen hoofddoel op zich, het is ons meer te doen om het inrichten van processen die snelle aggregatie mogelijk maken. Praktisch gezien betekent dit vooral: hoe kunnen we data als RDF uit al die verschillende collectiebeheersystemen exporteren?

Ontologieën, termen en identifiers

Stel, je wilt alle schilderijen van paardentrams uit die samengevoegde collecties halen. Dan is het handig als ‘type afbeelding’ en ‘afgebeeld onderwerp’ in al die data hetzelfde genoemd worden. Dat zou ‘dc:type’ en ‘foaf:depicts’ kunnen zijn. Dublin Core en FOAF zijn voorbeelden van ontologieën.

De termen ‘schilderij’ en ‘paardentram’ kunnen elders natuurlijk zomaar ‘olieverfschilderij’ en ‘omnibus’ heten. Het is fijn als in dit soort gevallen dezelfde terminologiebronnen of thesauri worden gebruikt. En nog fijner is het als er identifiers van termen gebruikt worden, zodat je moeiteloos ‘oilpaintings’ met ‘olieverfschilderijen’ kunt verbinden.

Referentiedata als verbindingspunt

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Dat zijn de vragen die je bij een collectie-item al snel stelt. Om eenduidige beschrijvingen dichterbij te brengen wijzen we de weg naar bestaande terminologiebronnen, maar maken we waar nodig zelf ook referentiedata. De BAG is bijvoorbeeld heel bruikbaar om bestaande panden, straten, adressen en woonplaatsen te identificeren. Maar in ons eigen stratenregister nemen we ook verdwenen straten op en leggen we verbindingen naar Wikidata. Voor gebouwen, wijken, personen en gebeurtenissen geldt hetzelfde.