Verbindingen tussen collecties dankzij (oude) adressen

In Adamlink hebben we veel voorwerpen kunnen verbinden aan een straat, persoon of gebouw. Veel van de voorwerpen in de erfgoedcollecties zijn echter nog gedetailleerder ontsloten en hebben ook een adres in de beschrijving. Om bijvoorbeeld foto’s of prenten nog preciezer op een kaart te kunnen lokaliseren hebben we – net als bij de straten – een lijst van bestaande en niet meer bestaande adressen nodig. En de koppeling daartussen: het pand dat vroeger Jodenbreestraat 1 heette is niet hetzelfde pand dat nu Jodenbreestraat 1 heet.

In een project van CLARIAH en Amsterdam Time Machine werken we samen met HisGIS aan de Fryske Akademy in Leeuwarden om deze lijst van adressen te maken. Daar hebben ze namelijk veel ervaring opgedaan met het reconstrueren van adressen in steden. Ze gaan daarbij uit van de concordans die door het Stadsarchief beschikbaar wordt en verbeteren deze op basis van ondermeer de kadasterkaart (1832) en de kaart van Loman (1876). Naast de veranderingen in adressen, leggen ze ook de plaats op de kaart vast.

Behalve in de metadata over erfgoed zitten adressen ook in veel oude registraties, bijvoorbeeld de kiezerslijsten of de ledenadministratie van de diamantbewerkersbond (ANDB). Zodra dit soort registraties worden ingevoerd, kunnen ze snel en eenvoudig op een kaart worden weergegeven.

De Fryske Akademy heeft de ingewikkelde delen van de stad (het centrum en de Jordaan) al verwerkt. Zodra het af is, gaan we de erfgoedcollecties koppelen. We kunnen bijna niet wachten…

De eerste resultaten van de lijst van oude Amsterdamse adressen, gemaakt aan de Fryske Akademy.